Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

Vážená paní, vážený pane.

Rozvoz obálek úředních a doručovacích, zákonů, pokynů, přelepů, tiskopisů T1, T2, T3, V11, byl ukončený. Připravuje se distribuce informačních letáků a hlasovacích lístků. Informační letáky nejsou součástí sady, budou rozesílány samostatně.