Úřady práce nepojistné sociální dávky - otázky a odpovědi


    Dodáváte obálky s doručenkou - s červeným pruhem?

    Stanovisko MPSV:

    K problematice zajištění obálek pro doručování písemností s modrým nebo červeným pruhem MPSV sděluje (na podkladě vyjádření odboru 21 MPSV), že pro účely státní sociální podpory a sociální péče plně postačuje obálka s modrým pruhem, typ poštovní zásilky do vlastních rukou adresáta.
    Jak ve státní sociální podpoře, tak i v dávkách pomoci v hmotné nouzi není doručování striktně upraveno. V souladu i se správním řádem považuje MPSV za dostačující doručovat písemnosti adresátům pomocí obálek s modrým pruhem.