Volba prezidenta republiky 2023

Vážená paní, vážený pane,

První část distribuce materiálů pro Volby prezidenta ČR 2023 byla ukončená.

Ve druhé etapě budou rozvezené hlasovací lístky pro I. kolo a tiskopis T1a – Zápis… Distribuce bude probíhat v prosinci. Začátek rozvozů budeme upřesňovat, ukončené musí být do čtvrtka 29. 12. 2022.

Hlasovací lístky budou velikosti A5, baleno po 100 souborech, 33 600 souborů/paleta. V souboru bude krycí list, informační leták a každý kandidát samostatně, v pořadí, jak byli vylosovaní. Barva lístků je šedá, krycí list žlutý.

V případě, že se uskuteční II. kolo, konečný termín dodání hlasovacích lístků je do 24. ledna. Hlasovací lístky se tisknou pro každého kandidáta zvlášť, balení po 1 000 kusech. Barva je žlutá.